Whiskas imagery

Tìm kiếm

Nhập từ khóa để tìm kiếm thông tin hoặc sản phẩm

COVID-19

Trong thời gian này, tất cả các thành viên trong gia đình cần được quan tâm lẫn nhau, kể cả những người bạn bốn chân này. Những đối tác và chuyên gia của chúng tôi tại Viện Khoa học Waltham Petcare đã làm việc miệt mài trong suốt hơn 50 năm qua, mang kiến thức khoa học của họ phục vụ cho thú cưng trên toàn thế giới. Chúng tôi đang cùng nhau theo dõi chặt chẽ các sự kiện mới nhất và cập nhật mọi hiểu biết khoa học về coronavirus. Vui lòng theo dõi liên kết này để xem hướng dẫn mới nhất của Waltham về cách chăm sóc thú cưng trong thời điểm dịch Covid-19.

Whiskas product